August 3, 2014

Zhodnocení pátého semestru

August 3, 2014

Tvorba uživatelských rozhraní (ITU) – zhodnocení

August 3, 2014

Síťové aplikace a správa sítí (ISA) – zhodnocení

August 3, 2014

Periferní zařízení (IPZ) – zhodnocení

August 3, 2014

Modelování a simulace (IMS) – zhodnocení

August 3, 2014

Mikroprocesorové a vestavěné systémy (IMP) – zhodnocení

August 3, 2014

Informační systémy (IIS) – zhodnocení

September 24, 2013

Zhodnocení čtvrtého semestru

September 22, 2013

Bezpečnost a počítačové sítě (IBS) – zhodnocení

September 22, 2013

Seminář C++ (ICP) – zhodnocení

September 11, 2013

Základy umělé inteligence (IZU) – zhodnocení

September 9, 2013

Základy počítačové grafiky (IZG) – zhodnocení

August 28, 2013

Principy programovacích jazyků a OOP (IPP) – zhodnocení

August 27, 2013

Počítačové komunikaci a sítě (IPK) – zhodnocení

August 27, 2013

Databázové systémy (IDS) – zhodnocení

February 17, 2013

Zhodnocení třetího semestru

February 5, 2013

Formální jazyky a překladače (IFJ) – zhodnocení

February 4, 2013

Příprava na zkoušku FCE (FCE) – zhodnocení

February 3, 2013

Signály a systémy (ISS) – zhodnocení

January 30, 2013

Návrh počítačových systémů (INP) – zhodnocení

January 27, 2013

Numerická matematika a pravděpodobnost (INM) – zhodnocení

January 24, 2013

Algoritmy (IAL) – zhodnocení

December 28, 2012

Vedení a řízení lidí (HVR) – zhodnocení

August 10, 2012

Zhodnocení druhého semestru

August 8, 2012

Typografie a publikování (ITY) — zhodnocení

August 7, 2012

Jazyk C (IJC) — zhodnocení

August 2, 2012

Operační systémy (IOS) — zhodnocení

August 1, 2012

Prvky počítačů (IPR) — zhodnocení

July 31, 2012

Návrh číslicových obvodů (INC) — zhodnocení

July 30, 2012

Matematická analýza (IMA) — zhodnocení

July 29, 2012

Fyzika (IFY) — zhodnocení

July 28, 2012

Zhodnocení prvního semestru

July 28, 2012

Základy programování (IZP) — zhodnocení

July 28, 2012

Úvod do softwarového inženýrství (IUS) — zhodnocení

July 28, 2012

Teorie obvodů (ITO) — zhodnocení

July 28, 2012

Diskrétní matematika (IDA) — zhodnocení

July 28, 2012

Asemblery (IAS) — zhodnocení