Vystudoval jsem FIT VUT v Brně, obor Bioinformatika a biocomputing, mezi roky 2011 a 2017.

Články zde publikované reflektují pocity a dojmy relevantní k datu publikace - dnes se již na věci dívám s větším odstupem a na spoustu věcí jsem změnil názor. Přesto nebudu články měnit, neboť představují zajímavou sondu do duše mladého studenta.

Měl jsem občasnou touhu se o něco podělit s internetovým světem – a právě proto je tady tento blog. U článků neprobíhá korektura – není na ni čas.

Upozornění: Pokud se Vám něco nelíbí, nečtěte to. ;]