August 28, 2013

Principy programovacích jazyků a OOP (IPP) – zhodnocení

August 27, 2013

Počítačové komunikaci a sítě (IPK) – zhodnocení

August 27, 2013

Databázové systémy (IDS) – zhodnocení

April 13, 2013

Seznámení s Doxygenem

March 24, 2013

Základní Git příkazy

February 17, 2013

Zhodnocení třetího semestru

February 5, 2013

Formální jazyky a překladače (IFJ) – zhodnocení

February 4, 2013

Příprava na zkoušku FCE (FCE) – zhodnocení

February 3, 2013

Signály a systémy (ISS) – zhodnocení

January 30, 2013

Návrh počítačových systémů (INP) – zhodnocení

January 27, 2013

Numerická matematika a pravděpodobnost (INM) – zhodnocení

January 24, 2013

ITY – projekty

January 24, 2013

IJC – druhý projekt

January 24, 2013

IJC – první projekt

January 24, 2013

IOS – druhý projekt